Dyżury w Luboniu:

Telefony:

Biuro Zarządu Spółdzielni:
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62
61 8 994 680
Administracja Osiedla:
poniedziałki od 8.00 do 17.00,
wtorki, środy, czwartki od 7.00 do 15.00,
piątki od 7.00 do 14.00
61 8 994 696 61 8 994 697
Komisariat Policji - ul. Powstańców Wlkp. 34 61 8 130 997 61 8 414 900
Dzielnicowy kom. 519 064 531
Straż Miejska - ul. Dworcowa 1 61 8 131 986
Pogotowie Ratunkowe - ul. Pułaskiego 15 61 8 648 894
Straż Pożarna tel. 998 - Luboń ul. Żabikowska 36 61 8 130 998
Posterunek Energ. - ul. Fabryczna 2 tel. 991 61 8 130 302
Oświetlenie ulic 61 8 561 722
Pogotowie: gazowni (P-ń, Grobla 15) - w godz. 16:00 do 6:00 tel. 992
Pogotowie: wod-kan. (Mosina) 61 8 132 171
Dyżurny instalator - ul. Żabikowska 56 - w godz. 16.00. do 6.00 603 256 430
Dyżurny elektryk - w godz. 16.00.do 22.00 601 198 502


PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI: W PONIEDZIAŁKI OD 13.00 - 17.00
W CZWARTKI OD 13.00 - 15.00
RADA NADZORCZA:
W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA OD 16.00 - 17.00
Luboń, dnia 10.08.2016


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00