Dyżury w Mosinie:

Telefony Alarmowe:

Biuro Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:
62-030 Luboń,
ul. Żabikowska 62
61 8 994 680
Administrator Osiedla: Grażyna Rogalka, 512 935 788
Biuro w Mosinie:
poniedziałek 8:00 - 17:00,
wtorek 7:00 - 15:00 i piątek 7:00 - 14:00
w Luboniu: środa, czwartek od 7:00- 15:00
Mosina ul. Topolowa 1
512 935 788
Dozorca Domu blok 46, 46A, 46B – Spychała Mieczysław,
Mosina ul. Sowiniecka 46C/34
Dozorca Domu blok 46C, 47, 47A, 47B – Śpiączka Janusz,
Mosina ul. Sowiniecka 47B/17
Komisariat Policji ul. Kolejowa 9 61 8 414 830
Straż Miejska ul. Harcerska 61 8 197 855
Pogotowie Ratunkowe ul. Puławskiego 15 61 8 130 999
Przychodnia Lekarza Rodz. VIS MEDICA 61 8 132 411
Przychodnia Lekarza Rodz. CONSENSUS 514 544 530
Przychodnia Lekarz Rodz. MEDICOMPLEX 61 8 192 272
Mosińska Przychodnia Lekarza Rodz. ul. Krotowskiego 15 662 942 487
Straż Pożarna ul. Śremska 65 61 8 132 333
NUMER ALARMOWY 112
Posterunek Energetyczny ul. Krotowskiego 9 61 8 132 742
Pogotowie Gazowe Poznań ul. Grobla 15 992
Wod. –Kan. "Aquanet" 61 8 132 171
Dyżurny Instalator
Luboń w godz. 16.00 do 6.00
603 256 430
61 8 931 701
Dyżurny elektryk
Luboń w godz. 16.00 do 22.00
601 198 502

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI: W PONIEDZIAŁEK OD 13:00- 17:00
W CZWARTEK OD 13:00 - 15:00
RADA NADZORCZA: W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA OD 16:00 - 17:00


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00