Dyżury w Tarnowie Podgórnym:

Telefony:

Biuro Zarządu Spółdzielni:
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62
61 8 994 680
Administracja w Luboniu:
poniedziałki od 8.00 do 17.00,
wtorki, środy, czwartki od 7.00 do 15.00,
piątki od 7.00 do 14.00
61 8 994 696
61 8 994 697
Gospodarz Domu
Tarnowo Podgórne
517 255 901
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 8 414 860
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 8 215 300
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 8 146 998
502 345 080
Posterunek Energ. 991
Posterunek Energetyczny Tarnowo Podgórne 61 8 146 380
Pogotowie gazowe G.E.N. GAZ ENERGIA
(numer całodobowy)
800 909 909


PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI: W PONIEDZIAŁKI OD 13.00 - 17.00
W CZWARTKI OD 13.00 - 15.00
RADA NADZORCZA:
W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA OD 16.00 - 17.00
Luboń, dnia 10.08.2016Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00