Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 11

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 09.10.2019 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 16.10.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.

3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu .

5. Informacja Zarządu w sprawie zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Luboń i ich dalszej windykacji.

6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w S.M. w Luboniu

7. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany kalkulacji opłat za dostawę, montaż i odczyt wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach mieszkaniowych S.M. w Luboniu.

8. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany kalkulacji opłat za dostawę, montaż i odczyt wodomierzy w lokalach użytkowych S.M. w Luboniu

9. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 04.11.2019 r. pełnić będzie Konrad Dominiak.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 03.11.2019 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 20.11.2019 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00