Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 8

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 10.07.2019 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 17.07.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.

3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie prac termomodernizacyjnych w 2020 roku.

5. Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu z dnia 19.03.2015 r. i zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.

6. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 05.08.2019 r. pełnić będzie Elżbieta Stefaniak, a w dniu 02.09.2019 r. Maria Błaszczak.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 02.09.2019 r.
Prezydium postanowiło, że terminy kolejnych posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zostaną ustalone podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.07.2019 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00