Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 10

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 10.10.2018 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 17.10.2018 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.

3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja na temat umorzenia odsetek budżetowych spłacanych przez Spółdzielnię z tzw. „starego portfela”, zrealizowanego przez Bank PKO BP w dniu 13.09.2018 r.

5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pobierania opłat na legalizację ciepłomierzy w budynku przy ul. Sikorskiego 30A w Luboniu.

6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

7. Uchwała Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu zmian do planu remontów na 2018 r.

8. Informacja o przebiegu lustracji za lata 2015-2017.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 05.11.2018 r. pełnić będzie Elżbieta Stefaniak.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 14.11.2018 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 21.11.2018 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00