Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 3

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 11.03.2020 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18.03.2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.
3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.
4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia niedoborów zimnej wody za rok 2019 z wyniku finansowego GZM za rok 2019.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Informacja Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia przetargów na roboty remontowo- budowlane i prace termomodernizacyjne na rok 2020.
7. Omówienie proponowanego porządku obrad na Walne Zgromadzenie w czerwcu 2020 roku.
8. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 06.04.2020 r. pełnić będzie Grażyna Soja.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 15.04.2020 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 22.04.2020 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00