Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 1

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 12.02.2020 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 19.02.2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.
3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.
4. Wyniki ekonomiczne za 2019 r.
5. Wykonanie planu remontów za 2019 r.
6. Podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu planu ekonomiczno-finansowego na 2020 rok.
7. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 02.03.2020 r. pełnić będzie Aleksandra Lewandowska.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 11.03.2020 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 18.03.2020 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00