Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 11

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 13.12.2018 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2018 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia stawki na remont i rewitalizację terenów wspólnych dla lokali użytkowych dzierżawiących teren od Spółdzielni.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany opłat na opłatę przekształceniową gruntu i podatków od nieruchomości .

5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany w sprawie zmiany regulaminu dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej

6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

7. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 07.01.2018 r. pełnić będzie Halina Gościewska.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 24.01.2019 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 31.01.2019 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00