Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 6

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 08.05.2019 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.

3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniesienia opłaty jednorazowej z wykorzystaniem bonifikaty dla działki nr 1219/2 o pow. 0.0234 ha w Mosinie, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00054592/0.

5. Informacja dla Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców osiedli w Mosinie i Tarnowie Podgórnym na temat możliwości wykorzystania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

6. Informacja na temat aneksów do umów dzierżawy terenu pod pawilony handlowe na terenie Spółdzielni.

7. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 03.06.2019 r. pełnić będzie Marek Radwański.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 12.06.2019 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 19.06.2019 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00