Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 4

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 13.03.2018 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20.03.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.

3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla ciepła dla lokalu użytkowego przy ul. Kuczmerowicza 3 w Czempiniu.

5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali.

6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie zmiany stawki na fundusz remontowy za garaże murowane na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.

7. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2019 roku.

8. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie przyszłości kotłowni węglowej w Luboniu wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w w/w sprawie.

9. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2018 wg propozycji Zarządu.

10. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia niedoborów zimnej wody za rok 2018 z wyniku finansowego GZM za rok 2018.

11. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Uchwał dotyczących pokrycia kosztów uzyskania dokumentów potrzebnych do ustanowenia prawa odrębnej własności lokali w miejscowościach, w których Spółdzielnia posiada swoje osiedla.

12. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 2018.

13. Sprawy wniesione.

Dyżur z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 06.04.2019 r. pełnić będzie Dariusz Kowalski.
Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 10.04.2019 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 17.04.2019 r.


Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00