Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 7

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 11.08.2021 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18.08.2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej z posiedzeń w lipcu.
3. Wyniki ekonomiczne za II kwartał 2021 r.
4. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały nr 50 z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz Uchwały nr 32 z dnia 20 grudnia 2017 r. 5. Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie uchwały nr 4 z dnia 24 lutego 2021 r. o zatwierdzeniu planu gospodarczo - finansowego na rok 2021.
6. Sprawy wniesione.
- omówienie programu Walnego Zgromadzenia Członków

W związku ze zwołanym na początek września br. Walnym Zgromadzeniem i wyborami członków na kolejną kadencję Rady Nadzorczej dyżur z ramienia Rady Nadzorczej zostaje we wrześniu odwołany.

Kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 8.09.2021 r.
Kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 15.09.2021 r.

Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 13:00 - 15:00
Środa 10:00 - 12:00
Czw 10:00 - 12:00