KOMUNIKAT ZARZĄDU

Opublikowano: 04.07.2024

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, położonej w obrębie Nieruchomości nr 4 i 5 (Budynki Żabikowska 56,58,60 oraz Żabikowska 54 i Osiedlowa 1-9) w przedmiocie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, jako zarządcy nieruchomości, zgody na dysponowanie wyżej opisaną nieruchomością na cele budowlane w celu realizacji planowanej na nieruchomości inwestycji, tj. budowy drogi wewnętrznej wraz z 35 miejscami postojowymi przy ul. Żabikowskiej 54 i 58 na działkach o numerach ewidencyjnych: 26, 27, 13/83 i 13/85, obręb Żabikowo, gmina Luboń oraz na wystąpienie z wszelkimi związanymi z w/w inwestycją wnioskami w trybie administracyjnym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu przeprowadziła we wcześniejszych latach ankiety na temat budowy przedmiotowego parkingu. W obu przypadkach ankiety wypadły pozytywnie w odniesieniu do koncepcji budowy parkingu między budynkami Żabikowska 54 i 58 w Luboniu.

W roku 2024 firma projektowa przekazała Spółdzielni gotowy projekt budowlany wraz z planowanym kosztorysem robót. Do przeprowadzenia planowanej inwestycji niezbędne jest przyjęcie przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej uchwały o wyrażeniu zgody na realizację opisanej wyżej inwestycji przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Sprawa jest o tyle ważna, że Spółdzielnia ma zapewnione środki finansowe na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji, które pochodzą z rozksięgowania corocznego wyniku finansowego wypracowywanego przez Spółdzielnię, a jednym z celów, na które przekazywane są już od kilku lat środki, jest właśnie dofinansowanie funduszu parkingów.

Oznacza to, że właściciele lokali położonych na Nieruchomościach nr 4 i 5 nie będą obciążani żadnymi dodatkowymi kosztami wybudowania planowanego parkingu.

Wypełnione karty do głosowania należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przez wejściem do siedziby spółdzielni, ewentualnie przekazać do Sekretariatu w siedzibie Spółdzielni lub przesłać do Spółdzielni pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres email: smlubon@smlubon.pl     w terminie do 19.07.2024 r.

Poniżej rzut projektowy planowanego parkingu: