Przetarg- termomodernizacja

Opublikowano: 06.02.2024

Spółdzielnia mieszkaniowa w Luboniu ogłasza przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją oraz remontem dachu, balkonów i pozostałych elementów elewacji trzech budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Żabikowskiej 62G, Żabikowskiej 56 i 58 w Luboniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków, jakie muszą spełnić wykonawcy, zawarte są w “SIWZ” z dnia 30.01.2024 r. Papierową wersję SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 15, po uprzedniej opłacie przelewem elektronicznym 150 zł na konto spółdzielni PKO BP SA nr 10 1020 4027 0000 1202 0033 6354 tytułem za “SIWZ przetargowy na termomodernizację i remont elewacji, balkonów i dachu dla trzech budynków przy ul. Żabikowskiej 62G, 56 i 58 w Luboniu – 2024

Spółdzielnia zastrzega sobie, że przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 01.03.2024 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, ul. Żabikowska 62. z dopiskiem ” Oferta na wykonanie robót termomodernizacyjnych i remont elewacji, balkonów oraz dachu dla trzech budynków przy ul. Żabikowskiej 62G, 56 i 58 w Luboniu- 2024 “. Uczestnicy przetargu będą zobowiązani do wpłaty wadium przelewem elektronicznym.

Otwarcie, ocena i wybranie oferty nastąpi w dniach 4.03 – 11.03.2024 r.

Informacja na temat przetargu : Tadeusz Markiewicz tel. 61 8994 699.