Walne Zgromadzenie 2024 – Pełnomocnictwo

Opublikowano: 09.05.2024

W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, które odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40 udostępniamy dla członków Spółdzielni, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w zebraniu, druk na pełnomocnictwo do reprezentowania w głosowaniu. Druk można także pobrać po zalogowaniu się na stronie EKM oraz w sekretariacie, w godzinach pracy Spółdzielni.