Walne Zgromadzenie

Opublikowano: 07.06.2024

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 17.06.2024 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40. W sekretariacie można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia oraz listą kandydatów startujących do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027. Dokumenty są dostępne dla członków w godzinach pracy Spółdzielni.