Wyniki ankiety w sprawie odpłatnego sprzątania klatek schodowych na osiedlu w Luboniu

Opublikowano: 29.08.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu przedstawia wyniki ankiety w sprawie odpłatnego sprzątania klatek na osiedlu w Luboniu. Wyniki są zaprezentowane w załączniku. Sprawa ankiety była omawiana na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu i głosowanie trwało do dnia 31.07.2023 r.

Decyzją Zarządu i Rady Nadzorczej, po analizie i wzięciu pod uwagę wyników ankiety, Spółdzielnia przystąpi obecnie do zmiany zapisów Regulaminu porządku domowego, aby umożliwić wprowadzenie odpłatnego sprzątania klatek schodowych na osiedlu w Luboniu – pilotażowo na okres 12 miesięcy. Po tym okresie podjęta zostanie ostateczna decyzja o pozostawieniu odpłatnego sprzątania klatek schodowych na lubońskim osiedlu, lub o ewentualnym powrocie do sprzątania przez mieszkańców.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni ogłosi przetarg w celu wyłonienia firmy, która będzie odpowiedzialna za odpłatne sprzątanie klatek schodowych. Ponieważ stawka za sprzątanie jest stawką zależną od Spółdzielni, obowiązuje trzymiesięczna, ustawowa karencja w jej wprowadzeniu – w tym okresie mieszkańcy winni zostać poinformowani o jej wysokości i terminie jej wprowadzenia. W związku z powyższym realnym terminem rzeczywistego wprowadzenia sprzątania odpłatnego klatek na naszym osiedlu w Luboniu, są początkowe miesiące 2024 roku.