Zmiana stawki na fundusz remontowy za garaże murowane

Opublikowano: 25.07.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu informuje, że od dnia 01.11.2023 r. zmieni się stawka na fundusz remontowy za garaże murowane na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. Nowa stawka wyniesie 3,00 zł. Stawka została wprowadzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 17.07.2023 r.

Podwyższenie  stawki z wartości 1,50 zł/1m2 do wartości 3,00 zł/1m2  (podwyżka o 100%) jest związane bezpośrednio z koniecznością kontynuacji remontów kompleksów garażowych w roku 2023 i kolejnych. Niestety, ale dotychczas przeprowadzone i zaplanowane remonty utrwaliły Zarząd i Radę Nadzorczą w przekonaniu, że potrzeby remontowe są o wiele wyższe niż gromadzone z naliczeń środki. Poza tym otrzymywane przez Zarząd zawiadomienia o usterkach oraz fatalny stan dróg dojazdowych do garaży są najlepszym uzasadnieniem dla podwyżki stawki.  W przypadku pozostawienia stawki na obecnym poziomie istnieje ryzyko presji właścicieli, albo buntu przeciwko zbyt wolnemu – ich zdaniem – procesowi remontowania garaży murowanych w naszej spółdzielni.

Bardzo ważną kwestią jest również jak najszybsze pokrycie ujemnego salda narastającego funduszu remontowego garaży murowanych. Likwidacja ujemnego salda narastającego jest wymagana nie tylko w kontekście zaleceń lustratora z ostatniego badania lustracyjnego, ale również poczucia odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej przed mieszkańcami, którzy nie posiadają garaży.

W załączeniu treść Uchwały Rady  Nadzorczej nr 11 z dnia 17.07.2023 r.