Jak i gdzie załatwić sprawę:

Sekretariat (pok. 5)


Sekretariat pomoże w:

- umówieniu na spotkanie z Zarządem,

- zarejestrowaniu wniosków,

- zarejestrowaniu pism,

- przekazywaniu korespondencji,

- połączeniu z odpowiednim działem,

- itp.

Dział Administracji (pok. 14 i 15)


Administracja pomoże w:

- zarejestrowaniu ilości zamieszkałych osób w lokalu,

- przyjęciu zgłoszenia wszelkich usterek, awarii oraz problemów związanych z osiedlem,

- przyjęciu zgłoszenia wszelkich usterek domofonowych,

- przyjęciu zgłoszenia dotyczącego zgonu lokatora,

- uzykaniu informacji dotyczących lokali mieszkalnych jak i użytkowych,

- wypełnieniu formularzy dodatków mieszkaniowych,

- kontakcie z Zakładem Remontowo-Instalacyjnym,

- kontakcie z potrzebnym instalatorem,

- kontakcie z potrzebnym elektrykiem,

- wypełnieniu formularzy ubezpieczeniowych dotyczących szkód majątkowych i osobowych,

- uzyskaniu kopii przydziału mieszkania,

- zmianie nazwiska na listach lokatorów i domofonowych,

- udzieleniu informacji dotyczącej wymiany okien,

- wyodrębnienia własności lokali,

- informacji dotyczącej rzutów mieszkań i dokumentacji budynków,

- przyjmowaniu zgłoszeń usterek nowych budynków w ramach udzielonej rękojmi i gwarancji,

- problemów dotyczących prowadzonych inwestycji,

- itp.

Dział Czynszów (pok. 6)


Czynsze pomogą w:

- zarejestrowaniu ilości zamieszkałych osób w lokalu,

- wydruku nowych jak i bieżących formularzy wpłat,

- zmianie adresu dostarczania rachunków,

- wprowadzeniu zużycia wody w mieszkaniu - podczas nieobecności w dniu odczytu,

- wypełnieniu formularzy dodatków mieszkaniowych - nie zaleganie z opłatami itp.,

- poświadczeniu o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi - przy sprzedazy mieszkań,

- zmianie zaliczek za c.o. - na życzenie interesanta ,

- informacji o dokonanych wpłatach bieżących jak i zaległych oraz ewentualnych niedopłatach,

- itp.

Dział Członkowski (pok. 1)


Dział członkowski pomoże w:

- wydawanie zaświadczeń,

- otrzymaniu, wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosków czlonkowskich,

- uzyskaniu przydziału,

- wszelkich informacji podczas kupna i sprzedaży lokali mieszkalnych,

- informacji dotyczących wezwań na zebrania rady nadzorczej,

- informacji dotyczących powodów skreślenia z listy członkowskiej,

- wyodrebnieniu własności lokali,

- itp.

Dział Księgowości (pok. 9 i 10)


Dział księgowości pomoże w:

- rozłożeniu płatności np. za wymienione okna na raty,

- informacji o zaległościach w płatnościach,

- informacji o zaksięgowaniu dokonanych wpłat,

- wszelkiej informacji finansowej SM Luboń na życznie odpowiednich organów,

- itp.

Radca Prawny (pok. 13)


Radca Prawny / Dział Windykacji pomoże w:

- wszelkich aspektach prawnych dotyczących mieszkań i zagadnień z nimi związanych,

- w zrozumieniu przepisów dotyczących statutu oraz regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu,

- w sprawach związanych z prowadzonymi egzekucjami komorniczymi spowodowanymi zaległymi płatnościami,

- z zrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiązanych z Spółdzielnią,

- uzyskanie informacji o stanie egzekucji należności

- itp.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00