Regulaminy w Spółdzielni Mieszkaniowej:

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

2. Regulamin Rady Nadzorczej - zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków - Wejdź

3. Regulamin Zarządu - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dn. 16 października 2019r. - Wejdź

4. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego SM w Luboniu z dnia 25.11.2020 r. - Wejdź

5. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

6. Regulamin porządku domowego - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
w dn. 15 października 2014r. - Wejdź

7. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali – zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 21.08.2019 r. - Wejdź

8. Regulamin odpłatnego sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu – zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dn. 23.02.2022 r. - Wejdź

9. Regulamin windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

10. Regulamin - Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

11. Regulamin dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

12. Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
w dn. 16 października 2019r. - Wejdź

13. Regulamin procedury rejestrowania wniosków o wymianę okien i ich realizacja przy współudziale spółdzielni oraz wymiany na całkowity koszt lokatora
z dn. 19 marca 2014r. - zatwierdzony przez Rade Nadzorczą - Wejdź

14. Regulamin - Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz najmu i użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowcyh w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

15. Regulamin - Komisji Członkowsko Mieszkaniowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu z 17.03.2021r. - Wejdź

16. Regulamin - Komisji Inwestycyjno Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

17. Regulamin - Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - Wejdź

18. Regulamin - ustanawiania odrębnej własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z dnia 25.11.2020 r. - Wejdź

19. Regulamin funduszu udziałowego SM Luboń z dnia 25.11.2020 r. - Wejdź

20. Uchwała i Regulamin korzystania z Systemu Elektronicznego Konta Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.pdf - Wejdź

21. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - Wejdź

22. Informacja na temat metodyki naliczania czynszowej stawki podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu. - Wejdź

23. Regulaminu użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu Wejdź

Pliki dostępne są tylko i wyłącznie w formacie PDF. Do otwarcia pliku niezbędny jest program np. Adobe Reader. Dostępny do pobrania z tej strony.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00