Skład Rady Nadzorczej:

RADA NADZORCZA 2021 – 2024

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Kowalski Dariusz
I Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komisjii Rewizyjnej
- Bukowska Izabela
II Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej - Żukowski Adrian
Sekretarz Rady Nadzorczej - Gościewska Halina
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
INWESTYCYJNO-TECHNICZNEJ
- Ślusarczyk Teresa
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEJ
- Lewandowska Aleksandra
Członek - Błaszczak Jan
Członek - Osik Krzysztof
Członek - Soja Grażyna

Napisz do Rady Nadzorczej - bezpośredno na email: rada.nadzorcza@smlubon.pl


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00