Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 30b:Telefony Alarmowe - WEJDŹ

Komunikaty - WEJDŹ

Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 30 B - WEJDŹ Sikorskiego Budynek mieszkalny zbudowany w 2011 roku, liczy 48 lokali mieszkalnych, 20 garaży w budynku oraz zespół 9 garaży. Od 2012 roku z mocy prawa powstała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Sikorskiego 30B Luboń. Wspólnotę tworzą wszyscy Właściciele lokali znajdujących się w budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 322355 m2.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00