Wspólnota Mieszkaniowa Źródlana 8:Telefony Alarmowe - WEJDŹ

Komunikaty - WEJDŹ

Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej Źródlana 8 - WEJDŹ Zrodlana Budynek mieszkalny zbudowany w 2009 roku, liczy 44 lokale mieszkalne. Od 2011 roku z mocy prawa powstała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Źródlanej 8 w Luboniu. Wspólnotę tworzą wszyscy Właściciele lokali znajdujących się w budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 238623 m2.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00