Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu:

Znajdziecie Państwo tutaj szereg ważnych informacji dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

Zachęcamy Panstwa do zapoznawania się z treścią umieszczanych regulaminów Spółdzielni oraz odwiedzenia nowej i uaktualnionej galerii zdjęć Naszych osiedli. Zapraszamy.

Zachęcamy do skorzystania z Elektronicznego Konta Mieszkańca - Więcej informacji w Formularze do Pobrania oraz Regulaminy

Jeśli masz już konto WEJDŹ TUTAJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że w dniu 4 maja 2021 r. biura Spółdzielni będą NIECZYNNE

Ogłoszenie – Mieszkanie w drodze przetargu - WEJDŹ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW W LUBONIU - WEJDŹ

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Wciąż zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz obecna polityka Unii Europejskiej i państwa polskiego sprawiają, że uzyskiwanie ciepła z paliwa węglowego przestaje się opłacać. W naszym kraju wprowadzane są coraz wyższe normy dla emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla dla instalacji spalania. W przypadku naszej Spółdzielni, która jest właścicielem kotłowni węglowych w Luboniu i Mosinie, spowoduje to konieczność inwestowania w skomplikowane instalacje oczyszczania spalin lub zgodzenie się na płacenie kar za przekroczenie emisji spalin do środowiska.

W związku z opisaną powyżej sytuacją Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła opracowanie strategii energetycznej dla systemu zaopatrzenia w ciepło dla osiedli w Luboniu i Mosinie.

Strategia została przygotowana przez firmę Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej.

Celem strategii było wskazanie rozwiązań gwarantujących mieszkańcom: bezpieczeństwo energetyczne, niskie koszty ogrzewania, niską emisję CO2 oraz wysoką efektywność wytwarzania ciepła.

Dla najwyżej ocenionych wariantów tj. kogeneracja gazowa, kotłownia biomasowa i kotłownia gazowa, rozważano różne scenariusze realizacyjne. Ostatecznie w strategii rekomendowano do dalszej realizacji scenariusze oparte o budowę źródła kogeneracyjnego.

Zarząd Spółdzielni planuje przedstawić wnioski ze strategii do akceptacji członkom Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

KOMUNIKAT ZARZĄDU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu informuje, że na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Do wynajęcia

Lokal użytkowy, przy ul. Sikorskiego 7
pod działalność gospodarczą,
z pełnym zapleczem sanitarnym,
dostępny od lutego 2021r.

o powierzchni 20 m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 618-994-678
lub email: smlubon@smlubon.pl

Do wynajęcia

Lokal użytkowy, na cele magazynowe
przy ul. Kościuszki 59
dostępny od sierpnia 2020r.

o powierzchni 21,6 m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 618-994-678
lub email: smlubon@smlubon.pl

Do wynajęcia

Lokal użytkowy przy ul. Żabikowskiej 62
pawilon I piętro
pod działalność gospodarczą
z pełnym zapleczem sanitarnym,
dostępny od października 2020r.

o powierzchni 37,5 m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 618-994-678
lub email: smlubon@smlubon.pl

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 20.11.2019 r., od dnia 01.04.2020 r. zmieniają się stawki na fundusz dociepleń budynków oraz na fundusz prac remontowych towarzyszących dociepleniom.

Przedmiotowe stawki wzrastają od dnia 01.04.2020 r. o 0,10 zł/1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22 z dnia 16.10.2019 r. od 2020 r. odczyty wodomierzy dokonywane będą dwa razy w roku – do końca czerwca i do końca grudnia.
Obniżeniu ulegnie jednocześnie stawka za odczyty wodomierzy, zgodnie z kalkulacją.
Blankiety wpłat na kolejne miesiące wydawane będą w czerwcu, wrześniu i grudniu.


Prosimy o wystawianie gabarytów na dzień przed planowanym wywozem.
Harmonogram dostępny na stronie http://kom-lub.com.pl/aktualny-harmonogram-wywozow/
Zachęcamy do zainstalowania Aplikacji “Kiedy wywóz” w Państwa telefonach!
Linki do pobrania aplikacji “Kiedy wywóz” na stronie www.lubon.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu informuje, że możliwe jest korzystanie z Elektronicznego Konta Mieszkańca – Wejdź


Klauzula informacyjna


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Nieczynne