Działy SM

Sekretariat (pok. 5)

Sekretariat pomoże w:
– umówieniu na spotkanie z Zarządem
– zarejestrowaniu wniosków
– zarejestrowaniu pism
– przekazywaniu korespondencji
– połączeniu z odpowiednim działem


Dział Administracji (pok. 14 i 15)

Administracja pomoże w:
– zarejestrowaniu ilości zamieszkałych osób w lokalu
– przyjęciu zgłoszenia wszelkich usterek, awarii oraz problemów związanych z osiedlem
– przyjęciu zgłoszenia wszelkich usterek domofonowych
– przyjęciu zgłoszenia dotyczącego zgonu lokatora
– uzykaniu informacji dotyczących lokali mieszkalnych jak i użytkowych
– wypełnieniu formularzy dodatków mieszkaniowych
– kontakcie z Zakładem Remontowo-Instalacyjnym
– kontakcie z potrzebnym instalatorem
– kontakcie z potrzebnym elektrykiem
– wypełnieniu formularzy ubezpieczeniowych dotyczących szkód majątkowych i osobowych
– uzyskaniu kopii przydziału mieszkania
– zmianie nazwiska na listach lokatorów i domofonowych
– udzieleniu informacji dotyczącej wymiany okien
– wyodrębnienia własności lokali
– informacji dotyczącej rzutów mieszkań i dokumentacji budynków
– przyjmowaniu zgłoszeń usterek nowych budynków w ramach udzielonej rękojmi i gwarancji
– problemów dotyczących prowadzonych inwestycji


Dział Czynszów (pok. 6)

Czynsze pomogą w:
– zarejestrowaniu ilości zamieszkałych osób w lokalu
– wydruku nowych jak i bieżących formularzy wpłat
– zmianie adresu dostarczania rachunków
– wprowadzeniu zużycia wody w mieszkaniu – podczas nieobecności w dniu odczytu
– wypełnieniu formularzy dodatków mieszkaniowych – nie zaleganie z opłatami itp.
– poświadczeniu o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi – przy sprzedaży mieszkań
– zmianie zaliczek za c.o. – na życzenie interesanta
– informacji o dokonanych wpłatach bieżących jak i zaległych oraz ewentualnych niedopłatach


Dział Członkowski (pok. 1)

Dział członkowski pomoże w:
– wydawanie zaświadczeń
– otrzymaniu, wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosków członkowskich
– uzyskaniu przydziału
– wszelkich informacji podczas kupna i sprzedaży lokali mieszkalnych
– informacji dotyczących wezwań na zebrania rady nadzorczej
– informacji dotyczących powodów skreślenia z listy członkowskiej
– wyodrębnieniu własności lokali


Dział Księgowości (pok. 9 i 10)

Dział księgowości pomoże w:
– rozłożeniu płatności np. za wymienione okna na raty
– informacji o zaległościach w płatnościach
– informacji o zaksięgowaniu dokonanych wpłat
– wszelkiej informacji finansowej SM Luboń na życzenie odpowiednich organów


Radca Prawny (pok. 13)

Radca Prawny / Dział Windykacji pomoże w:
– wszelkich aspektach prawnych dotyczących mieszkań i zagadnień z nimi związanych
– w zrozumieniu przepisów dotyczących statutu oraz regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
– w sprawach związanych z prowadzonymi egzekucjami komorniczymi spowodowanymi zaległymi płatnościami
– z zrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiązanych z Spółdzielnią
– uzyskanie informacji o stanie egzekucji należności