Lustracja pełna działalności naszej Spółdzielni

Opublikowano: 24.04.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu informuje, że w dniu 17.04.2024 r. podpisał umowę ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP o przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Lustracja pełna jest przeprowadzana raz na trzy lata – zgodnie z zapisami art. 91 i dalszych Prawa Spółdzielczego. W związku z powyższym Spółdzielnia będzie lustrowana przez wyznaczonych przez Związek lustratorów na przełomie III i IV kwartału 2024 r.