Zasady dotyczące sprzątania klatek schodowych w Luboniu.

Opublikowano: 05.03.2024

Zgodnie z ankietami przeprowadzonymi wśród mieszkańców oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie utrzymania czystości na klatkach schodowych, mieszkańcy wnoszą opłatę w wysokości 11,00 zł brutto od każdego mieszkania. Powyższą opłatę wprowadza się od 01.03.2024 roku na okres jednego roku tj. do dnia 28.02.2025 r.

Spółdzielnia w ramach świadczenia usług utrzymania czystości na klatce schodowej ustala następujące zasady:

 1. Do obowiązków firmy zewnętrznej należy :
 • zamiatanie i mycie klatek schodowych – 1 raz na dwa tygodnie
 • zamiatanie i mycie parterów klatki schodowej i zejść do piwnic – 1 raz na dwa tygodnie
 • usuwanie ulotek reklamowych – 1 raz na dwa tygodnie
 • sprzątanie schodów zewnętrznych wraz z zamiataniem – 1 raz na dwa tygodnie
 • mycie parapetów okiennych oraz usuwanie pajęczyn – 1 raz na dwa tygodnie
 • mycie drzwi wejściowych do budynku – 1 raz na dwa tygodnie
 • mycie lamperii, tablic ogłoszeniowych, skrzynek pocztowych, elektrycznych i innych – 1 raz na kwartał
 • mycie okien w klatkach schodowych wraz z przedsionkami – dwa razy w roku.

2. W związku z powyższym prosimy o :

 • opróżnienie korytarzy z mebli, sprzętów, kwiatów, rowerów, wózków etc.
 • wytrzepanie wycieraczek i zabranie ich do mieszkania w dniu sprzątania
 • udostępnienie części korytarzy zamykanych na klucz.

Realizacja usługi odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem prac umieszczonym na tablicy ogłoszeń ( dopuszcza się przesunięcie plus/minus 1-2 dni).
Uwagi dotyczące sprzątania prosimy zgłaszać pod adresem : serwis@brdom.pl