Elektroniczne konto mieszkańca

Spółdzielnia uruchomiła system elektronicznego konta mieszkańca (EKM) umożliwiającego sprawdzanie sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

W celu sprawdzenia swojego salda kliknij na poniższy link:

Aby poprawnie się zalogować do systemu należy podać:

personidentyfikator użytkownika
lockhasło