Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza 2021-2024

Przewodniczący Rady NadzorczejKowalski Dariusz
I Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bukowska Izabela
II Z-ca przewodniczącego Rady NadzorczeŻukowski Adrian
Sekretarz Rady NadzorczejGościewska Halina
Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-TechnicznejŚlusarczyk Teresa
Przewodniczący Komisji Członkowsko-MieszkaniowejLewandowska Aleksandra
CzłonekBłaszczak Jan
CzłonekOsik Krzysztof
CzłonekSoja Grażyna

Napisz do Rady Nadzorczej – bezpośrednio na email: rada.nadzorcza@smlubon.pl

Komisje

I. Komisja Inwestycyjno-Techniczna

Teresa Ślusarczykprzewodnicząca
Jan Błaszczak
Grażyna Soja
Krzysztof Osik
Dariusz Kowalski

II. Komisja Rewizyjna

Izabela Bukowskaprzewodnicząca
Adrian Żukowski
Halina Gościewska
Dariusz Kowalski

III. Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

Aleksandra Lewandowskaprzewodnicząca
Halina Gościewska
Adrian Żukowski
Dariusz Kowalski

Dyżury