Wspólnoty mieszkaniowe

Owocowa 1A i 1B

Dwa Budynki mieszkalne zbudowane w 2008 roku, Owocowa 1 A – 32 lokale mieszkalne, Owocowa 1B – 16 lokali mieszkalnych. Od 2012 roku z mocy prawa powstała Wspólnota Mieszkaniowa ul. Owocowa 1A i 1B Tarnowo Podgórne. Wspólnotę tworzą wszyscy Właściciele lokali znajdujących się w budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 253098 m2.


Sikorskiego 30B

Budynek mieszkalny zbudowany w 2011 roku, liczy 48 lokali mieszkalnych, 20 garaży w budynku oraz zespół 9 garaży. Od 2012 roku z mocy prawa powstała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Sikorskiego 30B Luboń. Wspólnotę tworzą wszyscy Właściciele lokali znajdujących się w budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 322355 m2.


Źródlana 8

Budynek mieszkalny zbudowany w 2009 roku, liczy 44 lokale mieszkalne. Od 2011 roku z mocy prawa powstała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Źródlanej 8 w Luboniu. Wspólnotę tworzą wszyscy Właściciele lokali znajdujących się w budynku. Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich samodzielnych lokali oraz pomieszczeń przynależnych (komórek) stanowiąca podstawę do wyliczenia wysokości udziału każdego właściciela w nieruchomości wspólnej wynosi 238623 m2.